Зміст

<!--1. Вступне слово

 1. Основи вчення про державу та право
 2. Поняття держави та державної влади

 3. Держава

 4. Витоки держави
 5. Завдання держави
  1. Політичні режими
  2. Тоталітарний політичний режим
  3. Авторитарний політичний режим
  4. Демократичний політичний режим
  5. Загальна характеристика права
 6. Поняття та призначення права
 7. Правові системи світу
 8. Основні галузі права
  1. Взаємодія держави та людини
  2. Поняття громадянства
  3. Відповідальність держави перед громадянином
  4. Права людини та громадянина
  5. Основні права людини
  6. Основні права громадянина
  7. Способи захисту прав. Судовий захист
 9. Поняття судового захисту
 10. Процедура звернення до суду
 11. Європейський Суд з Прав Людини

  1. Способи захисту прав. Позасудовий захист
  2. Позасудові органи
  3. Самозахист
  4. Як правильно користуватися законами
  5. Міжнародні організації та роль України
  6. Організація Об'єднаних Націй
  7. ОБСЄ
  8. НАТО -->
 12. Зміст

 13. Вступне слово
 14. Розділ 1. Держава та її характеристики

 15. Авторитарний політичний режим

 16. Демократичний політичний режим

 17. Загальна характеристика права
  • Поняття та призначення права
  • Правові системи світу
  • Основні галузі права
 18. Взаємодія держави та людини
  • Поняття громадянства
  • Відповідальність держави перед громадянином
 19. Права людини та громадянина
  • Основні права людини
  • Основні права громадянина
 20. Способи захисту прав. Судовий захист
  • Поняття судового захисту
  • Процедура звернення до суду
  • Європейський Суд з Прав Людини
 21. Способи захисту прав. Позасудовий захист
  • Позасудові органи
  • Самозахист
  • Як правильно користуватися законами
 22. Міжнародні організації та роль України
  • ООН
  • ОБСЄ
  • НАТО