Поняття держави та її ознаки

Держава – одне із ключових понять у теорії держави та права. Існують сотні визначень держави. Одне з найпростіших: «Держава – це політична організація суспільства із визначеною територією та владою». Воно, які і багато інших – неточне. Тому, поняття держави найбільш повно розкривається через ряд обов’язкових та додаткових ознак.


Табл.1.1. Ознаки держави
Обов'язкові ознаки Додаткові ознаки
Територія Конституція
Публічна влада Державні символи
Сувернітет Громадянство
Правові норми Грошова одиниця
Грошово-кредитна система Збройні сили
Податкова система Чітко визначена політика

[Зображення (можливо, карта світу з контурами держав)]