Ознаки держави

Означення
Держава – одне із ключових понять у теорії держави та права. Існують сотні визначень держави. Одне з найпростіших: «Держава – це політична організація суспільства із визначеною територією та владою». Воно, які і багато інших – неточне. Тому, для розуміння держави доцільніше дослідити її ознаки.

Ознаками держави є:

  • територія
  • публічна влада
  • суверенітет
  • правові норми
  • грошово-кредитна система
  • податкова система.